Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Specializované vzdělávání a odborné konzultace pro podporu paliativní péče v domově se zvláštním režimem 

Datum publikování: 15.12.2023

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Specializované vzdělávání a odborné konzultace pro podporu paliativní péče v domově se zvláštním režimem 
Název programu:Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

V rámci projektu byly v roce 2023 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny zaměstnancům pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem.

  • Akreditovaný kurz Úvod do problematiky doprovázení umírajícího
  • Akreditovaný kurz Paliativní péče – komplexní péče, psychologický, sociální a duchovní aspekt
  • Akreditovaný kurz Pohlaďme umírajícímu tvář aneb péče o umírajícího
  • Akreditovaný kurz Elnec
  • Akreditovaný kurz Facilitace
  • Akreditovaný kurz Plánování péče v závěru života
  • Konzultace s Mgr. Veronikou Staňkovou
  • Konzultace s MUDr. Vandou Světlíkovou

Celkové uznatelné náklady: 103.850,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 80.000,-

Hrazeno z dalších zdrojů: 23.850,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.