Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Školíme zaměstnance: Komunikace v péči o umírající

Datum publikování: 23.11.2023

Uplatňujeme v paliativní péči v praxi našich služeb. Proto školíme zaměstnance v tématech, která jsou s paliativní péči spojena.

Školení je hrazeno z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.