Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Setkávání u čaje

Datum publikování: 14.04.2021

Srdečně zveme pečující rodiny  a blízké na společné setkání v úterý 25.5.2021 od 14:30 hodin.

Odbornou přednášku na téma „Postupné změny ve stáří“ povede Mgr. Lucie Pohlová.

Setkání se uskuteční za příznivé epidemiologické situace. Svou účast je zapotřebí předem nahlásit PhDr. Rostislavu Mrlinovi, vedoucímu služby Domov se zvláštním režimem.

T: 596 761 624

E: dzr@domovkorytko.cz

W: domovkorytko.ostrava.cz

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.