Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří
Název programu:Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021

V rámci projektu byly v roce 2021 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny veřejnosti i uživatelům sociálních služeb.

Tři odpolední Setkání u čaje:

  • 25.5.2021 – Postupné změny ve stáří
  • 21.9.2021 – Kvalita života ve stáří
  • 8.12.2021 – Dříve vyslovená přání (on-line)

Divadelní přestavení Tři židle:

  • 23.6.2021

Kurzy

  • 1. 10.2021 – Reminiscence, práce se vzpomínkami
  • 29.10.2021 – Kognitivní aktivizace – trénování paměti pro seniory

Celkové uznatelné náklady: 60.002,44,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 30.000,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 30.002,44,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.