Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Setkávání u čaje – za lepším přístupem ke stáří
Název programu:Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020

V rámci projektu byly v roce 2020 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny seniorům z řad veřejnosti i uživatelům sociálních služeb.

  • 16.9.2020 odpolední Setkání u čaje: Postupné změny ve stáří
  • 20.8.2020 Divadelní představení Tři židle

S ohledem na pandemii nákazy covid-19 se nepodařilo projekt realizovat v plném rozsahu a domov část finančních prostředků vracel poskytovali dotace. Nepodařilo se realizovat tyto aktivity:

  • 5 odpoledních Setkání u čaje
  • Tisk informačních materiálů

Celkové uznatelné náklady na realizované aktivity: 15.000,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 7.500,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 7.500,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.