Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Setkávání u čaje – za lepším přístupem k lidem s demencí

Datum publikování: 06.02.2019

V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci připravujeme od roku 2018 setkávání s rodinnými příslušníky. Jejich cílem je edukace osob blízkých, poskytování informací a vzájemné sdílení témat, která souvisí s péči o osobu s demencí.

I. SETKÁNÍ

Dne 17. 9. 2018 se uskutečnilo v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci Statutárního města Ostravy v rámci  probíhajícího „Týdne  paměti“ I. posezení u čaje. Hlavním tématem posezení, které je určeno pro osoby pečující o člověka s demencí a rodinné příslušníky, bylo: „Seznámení s diagnostikováním onemocnění  mozku – demencí“.

Přednášející  Mgr. Lucie  Pohlová  seznámila účastníky  s formami a  možnými příčinami demence. Pomocí příkladů ze života a praxe všem přiblížila příznaky  demence a   možnosti léčby. Uvedla, že demenci nelze vyléčit, ale v raném stadiu lze nemoc stabilizovat podáváním vhodných léků a aktivním trávením volného času, např. trénováním  paměti, procházkami, cvičením  a aktivitami, které byl člověk  zvyklý vykonávat během života.

II. SETKÁNÍ

V pondělí 15.10.2018 se uskutečnilo v našem Domově v 15 hodin již druhé „Setkání u čaje za lepším přístupem k lidem s demencí”.

Účastnili se ho rodinní příslušníci hlavně od uživatelů služby domova se zvláštním režimem. Hlavním tématem bylo: ”Život s osobou s demencí, možnosti péče
a pomoci”.
Účastníci měli na lektorku, Mgr. Lucii Pohlovou řadu praktických otázek, které se jim snažila zodpovědět.

 III. SETKÁNÍ

Ve středu 12. 12. 2018 ve 14:30 se uskutečnilo v našem domově už třetí „Setkání u čaje za lepším přístupem  k demenci“. Hlavním tématem této třetí odborné přednášky Mgr. Lucie Pohlové bylo „Stáří a stárnutí“. Účastníci tohoto setkání byli převážně z řad rodinných  příslušníků uživatelů služby domova se zvláštním režimem  a zúčastnil se také jeden uživatel služby. Během přednášky i po ní odpovídala lektorka paní Mgr. Pohlová na otázky, které účastníky setkání nejvíce zajímaly.

Setkávání bylo v roce 2019 finančně podpořeno z projektu TESCO „Vy rozhodujete a my pomáháme“.

2019

V roce 2019 finančně podpořil aktivitu Setkávání u čaje Úřad městského obvodu Ostrava Jih. Mohla se tak uskutečnit opět 3 setkání:

1.Demence v obrazech

2.Prevence demence a životní styl

3. Péče o osoby v závěru života

Přednášky Mgr. Lucie Pohlové využili účastníci k získání informací důležitých pro péči o své blízké i k zodpovězení vlastních témat.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.