Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Setkávání u čaje: Kvalita života ve stáří

Datum publikování: 17.08.2021

Vážení rodinní příslušníci, osoby blízké a pečující,

srdečně Vás zveme na další setkání u čaje, tentokrát na téma Kvalita života ve stáří.

Setkání se uskuteční za platných epidemiologických podmínek v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci v úterý 21.9.2021 od 15 hodin.

Besedu povede Mgr. Lucie Pohlová.

Vstup zdarma.

Akce je hrazena z Programu na podporu zdravého stárnutí MSK pro rok 2021.

Těšíme se na Vás!

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.