Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Setkávání u čaje: Dříve vyslovená přání ONLINE

Datum publikování: 24.09.2021

Srdečně zveme pečující rodiny a blízké na on-line besedu. Tématem budou „Dříve vyslovená přání„.

Beseda proběhne nově ONLINE od 15 hodin v termínu 8.12.2021!

Odkaz pro přihlášení:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8OjljJfVMA40z_gyNQ4jQd–mkFtdecyaWwKGKiOcp41%40thread.tacv2/1638804923694?context=%7b%22Tid%22%3a%226c2eed49-14b3-4d8c-bf83-ff4e0c509317%22%2c%22Oid%22%3a%22adb087be-d246-40a5-81e6-b203a4fe4c0c%22%7d

Akce je zdarma.

Zájemci se mohou přihlásit na dzr@domovkorytko.cz u PhDr. Rostislava Mrliny, vedoucího služby.

Setkávání je hrazeno z Programu na podporu zdravého stárnutí MSK 2021.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.