Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Setkání s nadějí: vzpomínání na naše blízké zemřelé

Datum publikování: 18.08.2021

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci,

přijměte naše pozvání na setkání, které se bude konat 24.8.2021 od 10 hodin v zahradě Domova Korýtko, příspěvkové organizace.

Budeme společně vzpomínat na blízké zemřelé a rozjímat o naději společně s panem farářem Vítězslavem Řehulkou.

V této nelehké době se řada z nás potkala se smrtí blízké osoby. Pojďme se společně na chvíli zastavit a rozjímat. O naději, o vzpomínkách, o významu blízkosti lidí, o věcech posledních a o životě.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.