Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Sbírka MOMENT

Datum publikování: 05.06.2018

Do 28.6.2018 můžete přinášet nepotřebné osobní věci (oblečení, nádobí, drobné spotřebiče, dekorační předměty, apod.). Dne 29.6.2018 budou tyto věci předány Momentu, o.p.s. Kontaktní osobou v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci je sociální pracovník Mgr. Lukáš Bražina (T 596 761 648, E lukas.brazina@domovkorytko.cz).

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.