Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Šachový klub

Datum publikování: 06.08.2019

ÚVODNÍ SLOVO

Již řadu let se v kulturní místnosti Domova Korýtko, příspěvkové organizace v úterky, středy, čtvrtky a neděle scházejí „nějací“ lidé. Jsou to šachisté a za zavřenými dveřmi této místnosti, která se stává v uvedené dny naší hernou, probíhají nelítostné šachové bitvy. Chtěli bychom vás proto stručně seznámit s historii a činností našeho šachového klubu, s výsledky našich týmů a s vizemi do budoucna.

HISTORIE KLUBU V KOSTCE

Dříve jsme byli součásti TJ Mariánské Hory a v sezóně 2003/2004 jsme začali hrát v ostravských městských soutěžích. V roce 2009 se šachový klub začal zúčastňovat i krajských soutěží a naše čtyři týmy hrávaly Krajský přebor, Krajskou soutěž, Městský přebor a Městskou soutěž. Velice dobrých výsledků jsme dosahovali zejména v Krajské soutěži a Městském přeboru. V roce 2015 jsme opustili Krajský přebor a od té doby hrajeme Krajskou soutěž, Městský přebor a Městskou soutěž. Následkem této změny nás opustila celá řada kvalitních hráčů, kteří měli zájem hrát vyšší soutěže.
Na druhé straně, někteří šachisté, kteří stáli u začátků našeho klubu, hrají u nás dodnes.

K velkému přelomu v naši činnosti došlo v roce 2018, kdy jsme založili nový klub – „Šachový klub Ostrava – Jih“ a po přestupu většiny hráčů z TJ Mariánské Hory
a posílení několika šachisty z týmu VOKD Poruba a TJ Ludgeřovice. Od roku 2018 pokračujeme v Krajské soutěži a městských soutěžích pod novým názvem. Pravidelně sestavujeme čtyři týmy, A-tým pro Krajskou soutěž, B-tým pro ostravský Městský přebor a C-tým, D-tým pro Městskou soutěž, která je nejnižší šachovou soutěží v Ostravě. Pro úplnost je třeba říci, že krajské soutěže probíhají vždy v neděli dopoledne od devíti hodin, hracími dny městských soutěží jsou úterky a zápasy začínají v sedmnáct hodin. V sezóně 2018/2019 obsadil náš A-tým v Krajské soutěži
3. místo, B-tým skončil v Městském přeboru rovněž na 3. místě. V Městské soutěži bojoval D-tým až do poslední chvíle o vítězství a skončil jen těsně na druhé pozici, C-tým pak obsadilo 5. místo.

ČINNOST KLUBU V SOUČASNOSTI

Pro naši činnost jsme si vytýčili nové cíle, např. pěstovat přátelskou, soudržnou, podporující a soutěžní kulturu. Cílem je dosáhnout takového prostředí jaké mívají kluby v zahraničí. Dlouhodobou snahou je dovést klub do jedné z ligových soutěží. Mimořádně důležitým úkolem je získat nebo připravit z mládeže nové platné hráče
a dnes můžeme říci, že v rámci našeho klubu už probíhá kroužek mladých šachistů, který vede vyškolený trenér mládeže.

Dlouhodobě se snažíme o zkvalitnění všech týmů, především A-týmu, který jsme během dvou let posílili o jednoho velmistra a dva mezinárodní mistry, přičemž jeden z nich je naším kmenovým hráčem. S takovými hráči se chceme dostat, co nejrychleji do ligových soutěží. S týmy v městských soutěžích se vždy snažíme vybojovat, umístění na předních místech.

Každoročně hrajeme klubový přebor, jehož cílem je zlepšení šachové dovednosti našich hráčů a pro některé je to jedinečná možnost zahrát si v domácím prostředí se silnějšími šachisty. Klubový přebor se koná v herně vždy ve středu. Dlouhodobě jsme jediný klub v Ostravě, který pořádá klubový přebor.

Dále jsme zahájili šachové tréninky, které probíhají v herně klubu vždy ve čtvrtky od 18. hodin a jsou určeny jak pro členy klubu, tak i pro cizí hráče a zájemci o šachovou hru. Tréninky vedou zkušení šachisté a v každé dvouhodinové lekci se zabýváme zajímavým tématem z šachové hry.

Někteří naši hráči kromě klubových soutěží hrají také individuální turnaje, a to jak v normálním šachu, tak v rapid (zrychleném) šachu. Největší účast máme tradičně v turnaji Ostravský koník, který se koná obvykle na přelomu dubna a května a hraje se
ve velkém sále Ostravského kulturního domu. Velmi často se Ostravský koník hraje jako Mistrovství České republiky v šachu a hráči se mohou setkávat s
 šachovou elitou. Ostravský koník je doprovázen sérii turnajů v rapid šachu, obvykle to bývá šest nebo sedm turnajů pořádaných ve městech v okolí Ostravy a je možno si tam vybojovat bezplatný vstup do Ostravského koníka. Pro vysvětlení – rapid šach se hraje se zkráceným časem a celý turnaj o devíti kolech proběhne v jednom dni. Jeden z těchto turnajů se koná také v našem městském obvodě v kulturním zařízení K Trio. Naši šachisté, držitele průkazu ZTP, hrají každoročně mistrovství republiky tělesně postižených a dosahují velice dobrých umístění.

Nakonec bychom chtěli poděkovat vedení Domova Korýtko za skvělou spolupráci, za to, že našemu klubu vycházejí vstříc a dávají nám možnost hrát v prostorách Domova domácí zápasy klubových soutěží Moravskoslezského kraje, věnovat se kroužku mládeže, pořádat klubový přebor a tréninky našich hráčů i za účasti jiných šachových nadšenců. Byli bychom rádi, kdyby tato spolupráce přispěla k propagaci šachové hry mezi obyvateli Domova a pokračovala i v létech příštích.

Kontaktní spojení s osobami Šachového klubu Ostrava-Jih lze nalézt na následujících stránkách:

https://sachy-ostrava.cz/

https://www.facebook.com/skostravajih/

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.