Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Přednáška: senior v bezpečí

Datum publikování: 02.07.2018

V úterý 12.6.2018 nás  navštívily dvě ženy, které měly připravenou přednášku na téma Senior v bezpečí. Projekt připravil CPS Trojlístek, z.s. a realizaci provedla bezpečnostní služba Czech Sampo Security.

Klienti se dozvěděli užitečné informace z těchto oblastí:

  • hrozba v dopravě – ohrožen jako chodec, sám hrozbou v dopravě
  • hrozba na ulici – zloději v dopravě, obchodech, na ulici
  • hrozba násilí – snadný cíl k přepadení a loupeži
  • hrozba podvodu – telefonáty, obsílky, internet, pouliční prodej
  • hrozba v domácím prostředí – požár, násilí, šikana, vloupání
  • opatření

Buďte opatrní, nespoléhejte se na řidiče, když chcete přejít cestu. Zapínejte si tašky a nenechávejte je po dobu nákupu v nákupním vozíku a choďte ven nejlépe s doprovodem. Před zakoupením produktů či služeb z nabídek po telefonu, z televize či osobních nabídek oslovením vaší osoby na ulici, konzultujte prvně s blízkými. Nebojte se svěřit v případě, že se na vás někdo dopustil násilí – ať fyzického či psychického.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.