Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Přednáška Násilí na seniorech

Datum publikování: 27.04.2018

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v kulturní místnosti našeho Domova Korýtko proběhla přednáška na aktuální téma „Násilí na seniorech“. Přednášky se zúčastnilo 19 uživatelů, pracovníci v sociálních službách i sociální pracovníci. Přednášku také na chvíli navštívil ředitel domova pan Mgr. Jan Seidler. Cílem přednášky bylo informovat seniory o problematice násilí na seniorech a zdůraznit prevenci.

Přednášel pan Lumír Štefek, který je zaměstnanec Krajského ředitelství Police České republiky – policista obvodního oddělení policie České republiky a zároveň student Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Pan Štefek v našem domově absolvoval praxi sociální pracovníka a tehdy vznikl nápad jej oslovit a požádat o přednášku.

Na úvod své přednášky se pan Štefek seniorům představil, pohovořil o své praxi v domově. Z jeho vyprávění bylo zřejmé, že se mu u nás v domově líbilo. Poté pan Štefek požádal seniory, aby mu sdělili, jaké měli povolání. Senioři s nadšením povídali. Mohli jsme zaslechnout různé povolání jako: sekretářka, účetní, krejčová, uklízečka, strojní zámečník, voják, v domácnosti, kadeřnice, kuchařka, zedník, prodavačka, řidička tramvaje. Pan Štefek se dotázal, zda se někdy setkali s násilím v zaměstnání, uživatelka odpověděla, že se v práci často setkávala s opilými cestujícími, kteří byli agresívní.

Pan Štefek popovídal o různých formách násilí:

  • Fyzické násilí se projevuje bitím, vystavováním chladu, odpíráním jídla či omezováním pohybu.
  • Psychické násilí se projevuje nadávky, urážky, vyhrožováním, izolací od okolního světa a blízkých lidí.
  • Finanční a majetkové zneužívání seniorů znamená přisvojování si důchodu seniora, nedobrovolné převody majetku seniora, nátlak na změnu závěti či omezování vlastnických práv.
  • Sexuální zneužívání je v mnohých případech ze strany cizích osob, ale i členů vlastní rodiny, tady je důležité pokud na seniory někdo sahá, z rodiny, či někdo cizí, nastavit si hranice, co ano a co ne.
  • Zanedbávání je opomíjení potřeb seniora, neposkytování přiměřené pomoci, nedostatečná strava.

Pan Štefek seniorům zdůraznil, že je důležité, aby mezi sebou komunikovali a všímali si jeden druhého, udržovali kontakty mezi vrstevníky, protože nikdo není povinen snášet násilí a musí se proti tomu bránit. Pokud by zpozorovali, že někdo někoho týrá, je potřeba to řešit, někomu se svěřit, poradit se s jinými. Pan Štefek předal telefonní kontakty, kde mohu požádat o pomoc, nemusí se bát, že obtěžují, linky jsou zřízeny právě pro tyto účely. Pan Štefek zdůraznil, aby si senioři dávali pozor na to, jaké doklady komu ukazují, a také aby nevystavovali peníze a doklady před cizími lidmi, připomenul linku Policie ČR – 158, Městské policie – 156, tísňové linky – 112, kde mohou v případě potřeby zavolat.

Pan Štefek povídal o případu, kdy syn bije svou maminku, sousedé zavolají policii, ale paní se bojí, a proto policii po jejím příjezdu popře, že ji syn bije. Uživatelka také popovídala o podomních prodejcích energie, kterým několikrát uvěřila a uzavřela nevýhodnou smlouvu. Pan Štefek seniorům zdůraznil, že u nás je podomní prodej zakázaný.

Pan Štefek poděkoval seniorům za pozornost a rozloučil se.

 

Mgr. Šárka Menšíková

Sociální pracovnice C2

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.