Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Pořízení pomůcek usnadňujících hygienu a mobilitu

Datum publikování: 15.12.2023

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Pořízení pomůcek usnadňujících hygienu a mobilitu
Název programu:Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

V rámci projektu byly v roce 2023 pořízeny pomůcky pro účely poskytování komfortní hygieny klientů pobytové sociální služby Domov pro seniory.

  • 2 ks sprchovacích vozíků.
  • 1 ks el. zvedáku s váhou a 2 vaky.

Celkové náklady projektu: 661.739,- Kč včetně DPH.

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 315.000,- Kč.

Hrazeno z vlastních zdrojů: 346.739,- Kč (investiční dotace SMO a IF organizace).

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.