Přeskočit na obsah
logo Ostrava

POMÁHEJ POHYBEM: DĚKUJEME ZA PODPORU

Datum publikování: 04.02.2022

Děkujeme všem, kteří podpořili projekt Domova Korýtko v rámci výzvy Pomáhej pohybem!

Díky Vám jsme dosáhli požadovaného cíle. Prostřednictvím Nadace ČEZ jsme obdrželi finanční částku 80.000,- Kč.

Získané finanční prostředky jsme použili k zavedení psychologického poradenství. V Domově Korýtko, příspěvkové organizaci se mohou klienti nově obracet na psychologa. Mgr. Jan Vantuch je v domově přítomen každé úterý v odpoledních hodinách. Klienti se mohou objednávat prostřednictvím sociálních pracovníků, vedoucích služeb či koordinátorek zdravotní péče.

Od ledna 2022 dochází za klienty domova lékařka – paliatrička MUDr. Daša Hanzelyová. S koordinátorkou paliativní péče Mgr. Romanou Ocelíkovou konzultuje potřeby klientů, u kterých uplatňujeme paliativní péči a paliativní přístup.

Z finančních prostředků dále připravujeme specializované vzdělávání zaměstnanců vedené Bc. Andreou Radomskou, Dis. Školení je uzpůsobené na míru.

Nadaci ČEZ děkujeme za podporu a poskytnuté finanční prostředky!

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.