Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Pohybové aktivity pro seniory 2020

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Pohybové aktivity pro seniory 2020
Název programu:Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020

V rámci projektu byly v roce 2020 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny seniorům z řad veřejnosti i uživatelům sociálních služeb.

  • Lekce jógy
  • Cvičení s overballem vsedě

S ohledem na pandemii nákazy covid-19 se nepodařilo projekt realizovat v plném rozsahu a domov část finančních prostředků vracel poskytovali dotace. Nepodařilo se realizovat tyto aktivity:

  • Taneční terapie
  • Zájezd na hory (Pustevny)

Celkové uznatelné náklady na realizované aktivity: 11.325,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 5.662,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 5.663,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.