Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Podpora paliativní péče v Domově pro seniory Korýtko

Datum publikování: 15.12.2023

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Podpora paliativní péče v Domově pro seniory Korýtko
Název programu:Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

V rámci projektu byly v roce 2023 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny zaměstnancům pobytové sociální služby Domov pro seniory.

  • Akreditovaný kurz Plánování péče v závěru života
  • Akreditovaný kurz Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace
  • Akreditovaný kurz Paliativní péče pro zdravotnické pracovníky
  • Akreditovaný kurz Komunikace v péči o umírající
  • Akreditovaný kurz Základní krizová intervence
  • Konzultace s Mgr. Veronikou Staňkovou
  • Konzultace s Mgr. Davidem Šourkem

Celkové uznatelné náklady: 104.243,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 83.300,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 20.943,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.