Přeskočit na obsah
logo Ostrava

PF 2021

Datum publikování: 21.12.2020

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci,

přejeme Vám do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a hodně příležitostí k vzájemnému setkávání.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.