Přeskočit na obsah
logo Ostrava

PF 2021

Datum publikování: 21.12.2020

Vážení uživatelé služeb, rodinní příslušníci,

přejeme Vám do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a hodně příležitostí k vzájemnému setkávání.