Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Ombusmanka Domova Korýtko

Datum publikování: 28.11.2019

CO OMBUDSMANKA ŘEŠÍ?

 • stížnosti na službu
 • uplatňování práv uživatelů služby
 • situace střetu zájmů mezi uživateli a zaměstnanci
 • základní občanskoprávní poradenství

POVINNOSTI OMBUDSMANKY

 • zachovávat mlčenlivost
 • hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů
 • 1x měsíčně podávat řediteli v obecné rovině zprávu o své činnosti (neuvádí jména ani detaily situací)

OPRÁVNĚNÍ OMBUDSMANKY

 • může nahlížet do evidence stížností a postupů řešení
 • může nahlížet do záznamů o průběhu poskytování sociální služby (s výjimkou zdravotní dokumentace)
 • může po zaměstnancích vyžadovat objasnění souvislostí

JAK MOHU OMBUDSMANKU KONTAKTOVAT?

 • OSOBNĚ v Domově Korýtko od 9:00 do 12:00 v sudé středy, dveře č. 21 v přízemí budovy B
 • E-MAILEM ombudsmankorytko @ atlas.cz
 • TELEFONICKY 596 761 646 (sudé středy)
 • PÍSEMNĚ Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.