Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Mše svatá

Datum publikování: 11.02.2022

Za klienty a zaměstnance Domova Korýtko, příspěvkové organizace.

V pátek 18.3.2022 od 9 hodin v kulturní místnosti domova.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.