Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Křížová cesta

Datum publikování: 05.04.2019

Přijďte společně prožít Velký pátek. Od 14ti hodin se pro uživatele služeb a osoby jim blízké se uskuteční v kulturní místnosti Domova Korýtko Křížová cesta.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.