Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Komfortní, bezpečná a důstojná péče klientům

Datum publikování: 23.12.2019

Název programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019
Kód titulu: KSS 1/19
Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu: Komfortní, bezpečná a důstojná péče klientům

 

V rámci dotace bylo pořízeno 5 kusů polohovacího systému TurnAid.

TurnAid je zdravotnická pomůcka, speciálně vyvinutá k připevnění na pečovatelská lůžka. Tento unikátní systém umožňuje bez jakékoliv námahy otočit nebo posunout klienta pomocí speciálního systému navíjení plátna, přesně tak, jak je v danou chvíli potřeba. TurnAid je vhodný pro osoby, které jsou náchylné ke vzniku proleženin a dekubitů, zejména proto, že tento systém umožňuje posunování a polohování klienta přímo na speciálním plátně, což omezuje tření, ke kterému dochází mezi tělem klienta a prostěradlem. Maximální nosnost je 200 kg, čímž splňuje nároky také pro osoby s morbidní obezitou.

Celkové uznatelné náklady: 575.000,- Kč

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 330.000,- Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů: 245.000,- Kč

 

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.