Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Ježíškova vnoučata

Datum publikování: 14.12.2018

Stejně jako loni se Domov Korýtko i v letošním roce zapojil do projektu Ježíškova vnoučata. Jedná se o projekt Českého rozhlasu, který je určen pro osamělé seniory. Ti byli v domově oslovení personálem a měli možnost napsat či sdělit své přání. Jednotlivá přání byla zadána do internetové databáze, z které si poté „Ježíškova vnoučata“ (široká veřejnost s dobrým srdcem) vybírala, co chtějí komu splnit.  K 30.11.2018 se shromáždilo celkem 48 přání. K našemu překvapení se téměř okamžitě přihlásilo 48 dárců, kteří chtějí udělat někomu radost. Nyní průběžně přichází a předávají svým vybraným pečlivě a s láskou pořízené dárky. Z některých setkání je zřejmé, že se dárce s naším uživatelem nevidí naposledy, vznikají nové vřelé vztahy a je pro nás obrovskou radostí toto sledovat.

Děkuji kolegyni Petře Pavelkové za pomoc s celým projektem v rámci domova, všem Ježíškovým vnoučatům, která k nám zavítala nebo zaslala balíček a také dalším pracovníkům domova, za spolupráci při zjišťování informací, doprovázení dárců/uživatelů a neúnavnou komunikaci se mnou a s Petrou.

Bc. Karolína Švajdová, sociální pracovnice

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.