Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Inspekce poskytování sociální služby Domov pro seniory

Datum publikování: 08.02.2020

V lednu 2020 byla realizována inspekce poskytování sociální služby Domov pro seniory.

Kontrolované období: 1. 1. 2018 – 9. 1. 2020

Předmět inspekce poskytování sociálních služeb:

A) Plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 ZSS, včetně posouzení zda smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2, a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77 ZSS.

B) Kvalita poskytovaných sociálních služeb dle § 99 ZSS.

C) Plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c.

Typ inspekce poskytování sociálních služeb: základní

Přehled hodnocení na základě provedené inspekce poskytování sociálních služeb:

Seznam splněných povinností: § 88 písm. a), b), c), d), e), f), g), i); § 89 odst. 1 – 6; § 91c; § 91 odst. 2; § 73 – 77 ZSS

Seznam nesplněných povinností:

Hodnocení kvality poskytované sociální služby ověřené podle Standardů kvality sociálních služeb:

Seznam splněných kritérií:

Hodnocených bodem 3: 1a), 1b), 1d), 2a), 2b), 3a), 3b), 4b), 4c), 5b), 5c), 7b), 8a), 8b), 8c), 13a), 15a)
Hodnocených bodem 2: 1c)
Hodnocených bodem 1: —

Seznam nesplněných kritérií hodnocených bodem 0: —

Sociální službě nebyla uložena žádná opatření.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.