Přeskočit na obsah
logo Ostrava

III. setkání u čaje

Datum publikování: 15.10.2019

Srdečně zveme pečující, osoby blízké i širokou veřejnost na III. setkání u čaje, které se uskuteční ve středu 20. listopadu 2019 od 14:30 hodin v Domově Korýtko.

Přednášku na téma „Péče o osoby s demencí v závěru života“ povede Mgr. Lucie Pohlová.

Bližší informace Vám poskytne PhDr. Rostislav Mrlina, vedoucí služby Domov se zvláštním režimem

T: 596 761 624

E. dzr@domovkorytko.cz

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.