Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Hornicko-geologické povídání

Datum publikování: 16.07.2018

Dne 21. 8. 2018 jsme se v kulturní místnosti sešli k poslechu velmi zajímavé besedy o geologii a hornictví. Slečna Kateřina Polínková je uživatelům již dobře známá osoba, jelikož k nám dochází se skupinami dobrovolníků – studentů, a společně zpříjemňují uživatelům den různými aktivitami. Tentokrát na sebe vzala roli přednášející.

Na besedu přinesla uživatelům ukázat fárací hornický oděv (modré trenýrky a košili OKR, „fáračky“, helmu, lampu a samozáchranný dýchací přístroj). Uživatelky začaly vzpomínat, jak toto oblečení nosívali jejich manželé nebo tatínci. Hornická výbava nebyla vůbec lehká, vážila zhruba 5-7 kg, s sebou nosili do dolů ještě polévku a čaj. V dole bývá přibližně 40-45°C  a horníci se v něm pohybují pěšky, důlním vlakem nebo po zadnici na kusu kůže. Hornickým znakem je zkřížené želízko a mlátek, pomocí kterých se dříve rubalo. Tradičním pozdravem horníků je „Zdař Bůh“ a jejich patronkou je svatá Barborka. S tou se pojí tradičních 29 knoflíků na havířské kytli (černá hornická uniforma) Sv. Barborka zemřela ve svých 29 letech poté, co ji otec utýral podle staré dávné pověsti. Cechovní hornickou tradicí pro přijetí nových členů je tzv. Skok přes kůži. Zmíněny byly i tradiční hornické písně např. Kamarádi dolů zfárejme. Kateřina Polínková je členkou Klubu přátel hornického muzea Ostrava, kteří se snaží o zachování hornických tradic a podporují zachování vzpomínek na dobu největší slávy hornictví. Většina členů jsou totiž bývalí horníci. Jeden účastník této přednášky nám prozradil, že pracoval u Hlavní báňské záchranné služby. Má ze svých pracovních let mnoho silných zážitků.

Nyní sídlí Hlavní báňská záchranná služba v Ostravě-Radvanicích. Slečna Polínkové nám prozradila ještě další ostravské zajímavosti, např:

 • Z dolu Jeremenko se stále odčerpává důlní voda. Ta je silně mineralizovaná a slaná. Bohužel není nijak využita a vytéká rovnou do Ostravice.
 • Bludné balvany, které jsou rozmístěny po Ostravě, tvoří červená žula, která se vyskytuje pouze ve Skandinávii. Do Ostravy je přinesl ledovec. Některé jsou dokonce na svém původním místě, jiné ve formě pomníků a památníků.

Na tuto besedu přinesla Kateřina Polínková mnoho nádherných hornin, minerálů a zkamenělin, které v průběhu několika let nasbírala po celé ČR. Uživatelé si je mohli prohlédnout zblízka a osahat. Jednalo se například o:

 • Karvinské uhlí – lesklé páskované koksovatelné uhlí
 • Porcelanit – prohořená metamorfovaná hornina z haldy Ema
 • Kalcit – z lomu Kotouč ve Štramberku
 • Vrtné jádro – navrtává se jím země pro výzkumy, je složen z křemene, živce a slídy z oblasti Dolní Rožínky, kde loni skončila těžba uranu
 • Sádrovec – vzniká vysrážením soli a dá se najít v podobě pouštní růže na Sahaře
 • Modrý mramor z Vysočiny – vzniká porušením krystalické mřížky
 • Zkamenělinu amonitu – hlavonožce z druhohor, měřil až jeden metr
 • Zkameněliny plžů, mlžů korálů z lomu Kotouč ze Štramberku, kde je světová lokalita na sběr zkamenělin
 • Zkameněliny přesliček, plavuní a kapradin nalezené na haldě Ema na Slezské Ostravě
 • Pazourek – nalezený ve Vřesině, přinesl ho ledovec z Baltu
 • Grafit – z Českého Krumlova, dnes se dováží levný grafit z Číny, protože důl v Č. Krumlově je již zavřený a nyní tam je skanzen pro veřejnost
 • Jantar – zkamenělá pryskyřice třetihorních jehličnanů

Zajímavostí je, že minerály se tvoří také v lidském těle. Je jich až 50 různých druhů.

Na závěr přednášky měli uživatelé možnost zeptat se slečny Polínkové na cokoliv k danému tématu, čehož i přes blížící se oběd využili. Uživatelé, kteří dorazili na přednášku, měli o téma velký zájem a pozorně poslouchali po celou dobu. Mnoho z nich pracovalo na šachtě nebo tam měli své blízké. Je to velmi záslužná a nebezpečná práce, patří jim všechna čest.

Chtěla bych poděkovat Kateřině Polínkové za její nádherný a poutavý výklad, z kterého čišela láska k oboru. Přednášku oživila svým letním tématickým oblečením, které zaujalo především mužskou část publika. Doufám, že přednáška nebyla poslední. Dále bych chtěla poděkovat kolegyním Šárce Menšíkové a Veronice Králové za pomoc v průběhu přednášky a panu provoznímu René Škarkovi za zvukové zajištění přednášky.

Bc. Karolína Švajdová

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.