Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Divadelní představení Tři židle

Datum publikování: 09.07.2020

Srdečně zveme na divadelní představení, které se bude konat 20.8.2020 od 14 hodin v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci.

Více o představení se dozvíte na https://tri-zidle.webnode.cz/

Autorská inscenace vychází ze skutečných příběhů lidí, kteří pocítili poruchy paměti na sobě nebo svých blízkých. Projevy nemoci i záblesky vnímání reality zprostředkovává jedna ústřední postava, (hraná třemi ženami jako paralely ke třem základním fázím nemoci), žena trpící demencí Alzheimerova typu, v níž se zrcadlí a objevují i další pacienti. Divák zřetelně vidí a může také procítit, jak se nemoc projevuje, postupuje a jak je, i není uchopitelnou. Vyprávění se děje ve formě pohybu a manipulace s předměty denními potřeby, střídmě slovem i zpěvem, s jemným a citlivým nadhledem za doprovodu živé hudby, to vše s cílem zprostředkovat emoce nemocných, pečujících a blízkých.“

Představení je hrazeno z Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2020. Vstup zdarma.

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.