Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Cvičením ke zdraví

Datum publikování: 23.12.2019

Název žadatele: Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu: Cvičením ke zdraví
Název programu: Program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2019

V rámci projektu byly v roce 2019 organizovány níže uvedené aktivity, které byly určeny seniorům z řad veřejnosti i uživatelům sociálních služeb.

  • Lekce jógy pro seniory
  • Cvičení s overbalem
  • Taneční terapie

Celkové uznatelné náklady: 41.100,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 32.700,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 8.400,-

 

 

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.