Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Bezpečně a důstojně v péči o klienty domova se zvláštním režimem

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Bezpečně a důstojně v péči o klienty domova se zvláštním režimem
Název programu:Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb na rok 2021

V rámci projektu bylo v roce 2021 pořízeno:

  • Sprchovací lehátko
  • Sprchovací křeslo
  • Elektrický zvedák s váhou

Celkové uznatelné náklady: 580.768,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 287.500,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 293.268,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.