Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Datum publikování: 03.02.2021

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.