Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Bezpečné provádění hygieny a důstojná podpora mobility klientů služby domov se zvláštním režimem

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Bezpečné provádění hygieny a důstojná podpora mobility klientů služby domov se zvláštním režimem
Název programu:Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

V rámci projektu bylo v roce 2020 pořízeno:

  • 1x sprchovací lehátko s hydraulickým zdvihem
  • 1x transportní lehátko

Celkové uznatelné náklady: 221.000,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 110.500,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 110.896,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.