Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Vybavení pietní místnosti

Datum publikování: 25.02.2022

Název žadatele:Domov Korýtko, příspěvková organizace
Název projektu:Vybavení pietní místnosti
Název programu:Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

V rámci projektu bylo v roce 2020 pořízeno:

  • dva transportní vozíky pro zesnulé
  • jedno chladící lůžko pro zesnulé

Celkové uznatelné náklady: 185.944,-

Z toho:

Hrazeno z dotace MSK: 81.000,-

Hrazeno z vlastních zdrojů: 104.944,-

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.