Přeskočit na obsah
logo Ostrava

23. duben – Světový den knihy a autorských práv

Datum publikování: 27.04.2018

23.duben – symbolické datum pro literaturu, neboť tohoto dne roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové literatury, jimiž byli např. Miguel de Cervantes y Savendra, William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega. Je to také datum narození a úmrtí dalších vynikajících autorů, mezi něž patří Vladimír Nabokov či Manuel Mejía Vallejo.

Je proto zcela přirozené, že světová organizace UNESCO  vyhlásila právě tento den Světovým dnem knihy a autorských práv. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi k tomu, aby objevili radost a požitek z četby, ale také obnovit a zvýšit respekt k těm, kteří přispěli značnou měrou k sociálnímu a kulturnímu rozvoji humanity.

Prvotní nápad slavit tento den má svůj původ ve španělské Katalanii. 23. dubna se zde oslavuje svatý Jiří a daruje se růže každému, kdo si koupí knihu. Světový den knihy a autorských práv se slaví pravidelně od roku 1995 ve více než 100 zemích světa všech kontinentů. Tradičními partnery akcí pořádaných při této příležitosti jsou spisovatelé, učitelé, školy, knihovny, masmédia a další veřejné a soukromé instituce.

Knihy hrají v životě člověka významnou roli, proto jsme se rozhodli i my v Domově Korýtko uspořádat v tento den v kulturní místnosti domova akci s názvem „Den knihy“. Pozvali jsme regionální spisovatelku paní Evu Tvrdou, která naše pozvání přijala a seznámila uživatelé se svou tvorbou. Zajímavě povídala o svých knihách: „Mrtvou neměl nikdo rád“, „Pandořina skříňka“, „Dědictví“, „Města v Českém Slezsku“ a dalších. Uživatelům jsme poslech zpříjemnili malým občerstvením, se kterým nám pomáhaly naše dvě praktikantky, za což jim patří velké poděkování.

Osobně paní spisovatelce, kytičkou a malým dárkem, poděkoval i pan ředitel Mgr. Jan Seidler. Paní Tvrdá domovu darovala svou knížku „Divné dny – láska v pěti novelách“, kterou si mohou uživatelé zapůjčit na oddělení C2 k přečtení. Pan ředitel zakoupil pro uživatelé dvě knihy a to „Města v Českém Slezsku“ a „Mrtvou neměl nikdo rád“, které si uživatelé mohou rovněž zapůjčit. O knihy je mezi uživateli zájem a navrhli, aby se knihy prodávaly v místním bistru, aby si je mohli zakoupit i rodinní příslušníci. Paní spisovatelku Evu Tvrdou jsem kontaktovala a knihy nám k prodeji doveze, uživatelé budou včas informování prostřednictvím letáčku na patrech.

Po skončení besedy s paní Tvrdou jsme pokračovali v programu, kdy jsem přednesla básničku, kterou napsala žena, která zemřela na oddělení pro dlouhodobě nemocné, personál ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, že ji opsali a báseň putovala po celé léčebně a dál, až se prostřednictvím internetu dostala až k nám. Báseň se uživatelům moc líbila. Pak zarecitovaly naše uživatelky a to paní Věra Žídková, paní Mária Kukučková, paní Františka Zachová a paní Jiřina Černeková. Paní Žídková přednesla směs básní, paní Zachová také, obě recitovaly zpaměti, byl to úžasný výkon, paní Kukučková přednesla báseň Kytice od Karla Jaromíra Erbena a paní Černeková Cestičku k domovu od Karla Václava Raise. Poté se také přihlásila uživatelka z B3 paní Hana Motlochvá, která také přednesla zpaměti pásmo básní.

Velké poděkování patří paní spisovatelce Evě Tvrdé, která na této akci vystoupila, aniž by požádala o finanční odměnu. Poděkování patří paní Janě Neoralové, DiS. – vedoucí služby C2 za pomoc při chystání této akce, paní Bc. Anně Fischerové za pomoc uživatelům a panu Mgr. Lukáši Bražinovi za focení na akci.

Mgr. Šárka Menšíková

Sociální pracovnice C2

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.