Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Uzavíráme nové smlouvy, opět přijímáme klienty do služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Datum publikování: 15.07.2022

Vážení žadatelé o poskytnutí sociální služby,

v měsíci červnu 2022 se pobytové služby Domova Korýtko, příspěvkové organizace přestěhovaly z důvodu rekonstrukce objektu na ul. Petruškova 6 v Ostravě Zábřehu do náhradních prostor.

V objektu Na Liščině 342/10 v Ostravě Hrušově poskytujeme pobytovou službu Domov pro seniory s kapacitou 40 míst.

V objektu na ul. Hladnovská 751/119 v Ostravě Muglinově jsou poskytovány služby:

  • Domov se zvláštním režimem (kapacita 36 míst) v 1. nadzemním podlaží
  • Domov pro seniory (kapacita 68 míst) v 2. a 3. nadzemním podlaží

Od poloviny července 2022 opět uzavíráme nové smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Ve věci podání žádosti se můžete obracet na sociální pracovnici paní Simonu Kočí, DiS.

  • E-mail: zadosti @ domovkorytko.cz
  • Korespondenční adresa: Na Liščině 342/10 Ostrava Hrušov
  • Osobně: Hladnovská 751/119, Ostrava Muglinov
  • Telefon (se záznamníkem): 596 761 601
  • Mobil739 201 193

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.