Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Šetření spokojenosti s poskytovanými službami

Datum publikování: 15.09.2023

Vážení rodinní příslušníci, vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s žádostí o Vaše vyjádření ke kvalitě námi poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím dotazníkového šetření spokojenosti.

Dotazníkové šetření probíhá v termínu od 11. 9. do 15. 10. 2023 ve všech organizacích poskytujících sociální služby, jejíchž zřizovatelem je Statutární město Ostrava.

Dotazník spokojenosti je pro Vás připraven k vyplnění v elektronické podobě na webových stránkách domova https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4WB3LLZn80WjcQWqJQpG97kOI1gZnvpNnd5Q6wzP0KJUQlZaRlNOWDJOOElLR1ZLN0FLQlhZUFJVQi4u

V případě potřeby můžete vyplnit dotazník také fyzicky v listinné podobě během Vaší návštěvy u svého blízkého v Domově Korýtko. Formuláře jsou k dispozici u vedoucích služeb a sociálních pracovníků.

Na každém hlasu a názoru nám záleží. Budeme Vám vděčni za Váš čas, pokud se nám jej rozhodnete věnovat v podobě zpětné vazby k tomu, co děláme, tomu, jak náš domov vidíte, a jak se Vašim blízkým u nás žije.

V případě potřeby doplňujících informací k dotazníkovému šetření spokojenosti se můžete obrátit na Ing. Mgr. Kristýnu Slanou, vedoucí útvaru sociální a přímé péče (M: 733 344 650, T: 596 761 647, E: info@domovkorytko.cz).

Předem Vám děkujeme za Vaši zpětnou vazbu a přejeme hezké dny.

Za vedení Domova Korýtko, příspěvkové organizace

Mgr. Jan Seidler, ředitel

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.