Přeskočit na obsah
logo Ostrava

OZO Ostrava podpořilo projekt Domova Korýtko

Datum publikování: 23.11.2021

Domov Korýtko uspěl v pátém ročníku Tematických výzev OZO Ostrava a od odpadové společnosti získal 32 500 korun na projekt Světlo na konci tunelu, v němž půjde o celoroční předplatné na noviny a časopisy a jednu podzimní společenskou akci pro všechny obyvatele domova, kteří měli v uplynulém roce jen málo možností navzájem se potkávat.

Jde o jeden ze sedmi projektů realizovaných na území města, které OZO Ostrava letos podpoří souhrnnou částkou 500 476 korun, což je o bezmála 170 tisíc korun více než loni. V rámci výzvy Myslíme i na vás, senioři! OZO podpoří šest projektů, jeden uspěl ve výzvě OZO hřiště.

„Výzva Myslíme i na vás, senioři! je zaměřena na zkvalitnění života dříve narozených, tedy skupiny obyvatel, která to v období covidové pandemie nemá jednoduché. Výzva s názvem OZO hřiště je zacílena na budování či renovaci dětských hřišť. Cílem je podpořit zdravý pohyb dětí ve venkovním prostředí,“ říká jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda a dodává, že pátý ročník Tematických výzev OZO Ostrava je další reakcí odpadové společnosti na pandemickou situaci.

Projekty musejí být ukončeny do konce letošního listopadu a v prosinci završeny závěrečnou zprávou. OZO Ostrava pak v lednu 2022 uzavřený ročník vyhodnotí a zároveň vyhlásí nové tematické výzvy.

VIZE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Lidským přístupem ke klientům vytváříme vzájemně se obohacující partnerské prostředí, v němž doprovázíme seniory na jejich životní pouti až k poslednímu okamžiku. Bezpodmínečně a nerozlučně.