Přeskočit na obsah
logo Ostrava

NEPRAVDIVÉ INFORMACE

Datum publikování: 20.10.2020

Obdrželi jsme informaci, že na sociálních sítích kolují nepravdivé informace o očkování klientů Domova Korýtko neznámou vakcínou, proti jejich vůli a bez vědomí rodinných příslušníků. Chtěl bych touto cestou uvést tyto informace na pravou míru.

Veškerá očkování jsou prováděna na základě indikace ošetřujícího lékaře. V současné době probíhá očkování proti chřipce, které je vzhledem k rizikové skupině našich seniorů doporučováno. Očkování klientů probíhá průběžně dle platné legislativy (chřipka, pneumokokové infekce, hepatitida). Vakcinace probíhá se souhlasem klienta. Pokud si klient vakcinaci nepřeje, není očkován. Proočkovanost našich klientů je pravidelně kontrolována Krajskou hygienickou stanicí V Ostravě, dosud bez výhrad. Tímto bych chtěl požádat o nešíření nepravdivých a zavádějících informací ve spojitosti s naším Domovem Korýtko. Děkuji.

Jan Seidler, ředitel