NÁVŠTĚVY UMOŽNĚNY V OMEZENÉM REŽIMU – AKTUALIZACE DNE 24.7.2020

Datum publikování: 20.07.2020

S ohledem na postupné rozvolňování opatření v souvislosti s pandemii Covid-19 se zákaz návštěv našich klientů změnil s účinností od 27. 5. 2020 na režim OMEZENÍ NÁVŠTĚV.

Na základě Mimořádného opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje jsou od 24.7.2020 umožněny návštěvy za těchto podmínek:

  • po celou dobu pobytu v domově má návštěva krytý nos a ústa (rouškou nebo respirátorem)
  • udržuje rozestup 2 metry od uživatelů služby a personálu ve všech prostorách Domova

Návštěvy jsou umožněny pouze za dodržení přísných preventivních opatření a dle stanoveného harmonogramu.