Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Pravidla návštěv od 10.6.2021

Datum publikování: 24.05.2020

Vážení rodinní příslušníci,

od 10.6.2021 jsou v Domově Korýtko, příspěvkové organizaci, umožněny návštěvy za těchto podmínek:

 • návštěvy probíhají ve všední dny pondělí až neděle v době od 8:30 do 11:00 a od 13:00 do 18:00 hodin
 • doba návštěvy ve vnitřních prostorech je omezena max. na 60 minut
 • termín návštěvy si telefonicky předem domluvte na patře, na kterém Váš blízký bydlí
 • při vstupu do objektu je umístěna termokamera; osobám, kterým bude změřena teplota vyšší než 37° C bude provedeno kontrolní měření; osoby s teplotou vyšší než 37°C nebudou vpuštěny do objektu

Návštěva musí doložit:

 • potvrzení o očkování proti nákaze COVID-19, očkování doložíte očkovací průkazkou nebo certifikátem:
  • od 1. dávky vakcíny musí uplynout nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní;
  • v případě očkování 2. dávkou musí uplynout od první dávky nejméně 22 dní  a maximálně 9 měsíců,
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců; nebo
 • potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění Covid, které daná osoba prodělala v době nejdéle 180 dnů před dnem návštěvy, nebo
 • výsledek provedeného PCR či antigenního POC testu starší ne víc než 48 hodin (POZOR! není akceptovatelný tzv. rapid test na protilátky IgG, IgM), nebo
 • návštěva na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test – samotestování s negativním výsledkem, nebo 
 • návštěva se prokáže testem, který absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců na pracovišti nebo testování ve školském zařízení, nejdéle před 72 hodinami, nebo
 • se můžete zdarma nechat otestovat zdravotnickým personálem v Domově Korýtko

Termíny testování návštěv v Domově Korýtko:

Termín bude stanoven.

K testování je nutno mí s sebou platnou kartičku pojišťovny! Bez platné kartičky pojišťovny nebude testování provedeno.

Pokud jste si domluvili termín testování a nemůžete se na testování dostavit, informujte bezodkladně zaměstnance patra. Nabídnou místo dalšímu zájemci.

Kapacita testování je omezena. Testování bude probíhat ve vestibulu zařízení. Dodržujte pokyny personálu. Výsledky testů jsou známy do cca 20 minut. Rezervační systém k testování v Domově Korýtko je přístupný vedoucím služeb a sociálním pracovníkům, kteří Vás do rezervačního systému zapíší.

Při pozitivním výsledku provedeného testu nebude návštěva vpuštěna dále do Domova a bude jí doporučeno kontaktovat svého praktického lékaře. Při negativním výsledku testu bude umožněna návštěva. Povinnost prokázat negativitu onemocnění Covid se vztahuje i na děti starší 3 let.

Dále je nutné:

 • vyplnit Čestné prohlášení a při testování v domově Informovaný souhlas
 • ve vestibulu provést řádnou dezinfekci rukou
 • po celou dobu návštěvy musíte mít nasazen na dýchacích cestách vlastní nový respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, který si přinesete zabalený

Omezení návštěv je v souladu s Doporučeným postupem MPSV č. 17/2020 ze dne 2. 12. 2020.

Ke stažení:

Pravidla návštěv v Domově Korýtko od 24.5.2021

Seznam odběrových míst k provedení testů

Čestné prohlášení o prodělání nákazy či absolvování testu mimo objekt Domova Korýtko

Čestné prohlášení o testování v Domově Korýtko příspěvkové organizaci

Čestné prohlášení o očkování

 

Děkujeme, že tato pravidla budete dodržovat.

 

Jan Seidler, ředitel organizace