Přeskočit na obsah
logo Ostrava

INFORMACE O OPATŘENÍCH A MOŽNOSTECH ZANECHAT BALÍČKY PRO SVÉ BLÍZKÉ

Datum publikování: 22.12.2020

Vážení rodinní příslušníci,
v souvislosti s vývojem epidemiologické situace přijímáme taková opatření, abychom snižovali riziko šíření nákazy COVID-19 (oddělení jednotlivých pracovních týmů, používání ochranných pracovních pomůcek, zvýšený hygienický režim, bariérová opatření, apod.). Na jednotlivých patrech se opatření liší, a to podle míry rizika a epidemiologické situace. V případě případné nákazy informujeme rodinné příslušníky dotčeného klienta.

Od pondělí 12.10.2020 můžete zanechat balíčky pro své blízké mezi vstupními dveřmi do vestibulu. Zanechte balíček a nevstupujte, prosím, do objektu domova. Balíček musí být řádně označen datem, jménem klienta a patrem. Do balíčků nedávejte věci, které podléhají rychlé zkáze, nebo které musí být uskladněny v lednici. Balíčky předáváme klientům v časovou prodlevou.

Žádáme o dodržování opatření a respektování nastavených pravidel.