Přeskočit na obsah
logo Ostrava

INFORMACE O OPATŘENÍCH A MOŽNOSTECH ZANECHAT BALÍČKY PRO SVÉ BLÍZKÉ

Datum publikování: 11.10.2020

Vážení rodinní příslušníci,
v souvislosti s vývojem epidemiologické situace přijímáme taková opatření, abychom snižovali riziko šíření nákazy COVID-19 (oddělení jednotlivých pracovních týmů, používání ochranných pracovních pomůcek, zvýšený hygienický režim, bariérová opatření, zákaz návštěv, apod.). Na jednotlivých patrech se opatření liší, a to podle míry rizika a epidemiologické situace. V případě případné nákazy informujeme rodinné příslušníky dotčeného klienta.

Od pondělí 12.10.2020 můžete zanechat balíčky pro své blízké mezi vstupními dveřmi do vestibulu. Nevstupujte, prosím, do objektu domova.
Balíček musí být řádně označen datem, jménem klienta a patrem. Do balíčků nedávejte věci, které podléhají rychlé zkáze, nebo které musí být uskladněny v lednici. Balíčky předáváme klientům v časovou prodlevou.

Žádáme o dodržování opatření a respektování nastavených pravidel.