Cvičením ke zdraví 2019

Datum publikování: 20.05.2019

Obdobně jako v loňském roce, také v roce 2019 nabízíme seniorům cvičení zdarma. Od května 2019 probíhá 1x týdně cvičení s overballem (zpravidla v úterý od 14ti hodin) a 1x týdně cvičení jógy (zpravidla ve středy od 14ti hodin). Lekce se konají v kulturní místnosti Domova Korýtko. Cvičení je hrazeno z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019.

Zájemci se mohou informovat u těchto zaměstnanců:

Mgr. Lukáš Bražina

T: 596 761 648

E: lukas.brazina(@)domovkorytko.cz

Mgr. Šárka Menšíková

T: 596 761 634

E: sarka.mensikova@domovkorytko.cz