Přeskočit na obsah
logo Ostrava

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro rodinné příslušníky našich klientů o vývoji situace v souvislosti s pandemií Covid 19 v našem Domově

Datum publikování: 11.11.2020

V současné době jsme zřídili na jednom ze středisek tzv. covid zónu – izolaci, kde se náš personál pohybuje v kompletním vybavení ochranných pomůcek za dodržení přísných hygienických opatření. Tato zóna byla zřízena na základě pozitivních výsledků testů na Covid 19 u některých našich klientů. Ostatní střediska jsou z preventivních důvodů uzavřena v tzv. karanténě. Drobné nákupy pro naše klienty jsou zajišťovány pracovníky domova. Personální podstav kvůli pracovním neschopnostem zaměstnanců, nařízené izolaci personálu a preventivním karanténám zaměstnanců řešíme zvýšeným úsilím všech stávajících zaměstnanců, kteří nehledí na čas a náročnost práce.

Chtěl bych jim touto cestou vyjádřit své poděkování za nasazení, s nímž v posledních dnech pracují. Věřím, že toto krizové období zvládneme a zase bude lépe!

V tomto týdnu začne i u nás probíhat plošné testování antigenními testy na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, které se bude týkat nejen všech zaměstnanců, jenž přicházejí do kontaktu s klienty, ale také všech klientů. Toto plošné testování se bude opakovat po 5 dnech.

Jan Seidler, ředitel